Libertas Leiden biedt al bijna 60 jaar ondersteuning aan de inwoners van Leiden. Ze leveren zorg aan huis en bieden mensen een woonomgeving als ze niet meer thuis kunnen wonen. Libertas Leiden is vertrouwd en dichtbij, sterk in de wijk.

Eind 2019 zal de organisatie op een nieuwe manier in aanmerking moeten komen voor aanbestedingen door de gemeente Leiden. Voor het aanvragen hiervan, hebben zij mij gevraagd illustraties te maken voor hun nieuwe plannen onder de noemer Samen sterker in de wijk.

Hiervoor heb ik ten eerste dit groepsportret gemaakt van de mensen waar Libertas zich zo sterk voor maakt. Op de achtergrond ziet met de stadsgrenzen. De persoonlijke benadering van Libertas naar de bewoners toe, heb ik vertaald naar een handgeschreven Samen.

Libertas Leiden heeft een helder plan van aanpak, te verdelen in 5 pijlers: vinden, verbinden, vitaliseren, stimuleren en faciliteren.

Natuurlijk kunnen de illustraties ook los gebruikt worden in de aanvragen. Libertas kan de doelgroep op deze manier specifieker aanspreken of een van hun pijlers uitlichten.