Drie onderzoekers van de UU hebben mij gevraagd hun presentatie voor het School2Work symposium, over de arbeidsmarktkansen van MBO’ers, te voorzien van illustraties. De illustraties ondersteunen de onderzoeksresultaten over wat de overgang van MBO naar arbeidsmarkt inhoudt.

Belangrijkste voorwaarde van de opdrachtgevers was dat de drie besproken perspectieven in de illustraties duidelijk naar voren moesten komen. De loopbaan moest per deel uitgelicht worden vanuit het perspectief van de MBO’er, de school/ouders en de werkgever.

school2work_03_01

De titel ‘School 2 Work’ leende zich al goed om deze loopbaan uit te beelden.

school2work_mbo_01

De loopbaan van de MBO’er begint bij school, de werkgever komt pas later in beeld.

school2work_school_ouders_01

De thuissituatie is eigenlijk net zo belangrijk en invloedrijk als de school van de MBO’er. Zij voorzien hem van verschillende benodigdheden waarmee de MBO’er zijn weg kan vervolgen richting werkgever.

school2work_werkgever_01

De werkgever biedt de MBO’er aan het eind van dit traject de nodige werkervaring.

In deze illustraties staan vier partijen centraal: de MBO’er met schooltas, de school met papieren zoals diploma’s en certificaten, de ouders met financiële middelen en steun, en de werkgever met CV-opbouw en leermogelijkheden. Ik heb deze vier partijen ieder naar één vorm vertaald zodat ze steeds door hetzelfde beeld worden vertegenwoordigd.